1. godine Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, financijski je podržao dva projekta Centra Proventus pod nazivima „Veselo iz vrtića u školu“ i „Terapija igrom i kod kuće i u vrtiću“. Sve radionice bile su besplatne za polaznike. 


O projektu „Veselo iz vrtića u školu“
Ideja projekta „Veselo iz vrtića u školu“ je olakšati djeci, koja imaju poteškoća u socijalizaciji i socijalnoj komunikaciji, prelazak iz predškolske ustanove u školu. 
Taj prelazak je inače zahtjevno iskustvo za svako dijete, a tim više ako dijete ima problema s uklapanjem u kolektiv. Ideja programa je identificirati moguće uzroke problema sa socijalizacijom, savjetovati roditelje i dati im smjernice za daljni rad s djetetom, kako bi se taj problem riješio te pružiti podršku roditeljima i djeci kroz grupne radionice.

Program se sastoji od dva dijela u kojima su se koristila znanja iz terapije igrom, transakcijske analize, dječje psihologije i psihologije komunikacije:
1. Radionice roditelja i djece u malim grupama (do 10 roditelja i 10 djece) koje su se odvijale 1x tjedno u trajanju od jednog školskog sata.
2. Tri radionice samo za roditelje u trajanju od 2 sata. Teme koje su obuhvaćene kroz ovaj dio projekta su: temperament (3.9.2015.), darovito dijete i njegove potrebe (17.9.2015.), disciplina bez drame – kako postavljati granice u ponašanju (1.10.2015.).
 
O projektu „Terapija igrom kod kuće i u vrtiću“
Ovaj projekt namjenjen je izravno odgojiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom. Neizravna ciljana populacija su djeca predškolske dobi. S obzirom da dijete puno vremena provodi u predškolskim ustanovama, utjecaj stručnjaka koji rade s djecom imaju značajan utjecaj na djetetov socioemocionalni razvoj. 
 
Ovim projektom provelo se šest radionica za odgojitelje s područja Grada Zagreba. Cilj radionica bio je osnažiti kapacitete stručnjaka za rad s djecom koja imaju socio-emocionalne poteškoće te ih upoznati s korištenjem nove tehnike u radu, a to je terapeutska igra. 
 
Stručnjaci koji su vodili ove radionice bili su supervizirani kako bi se dodatno osiguralo da rad s korisnicima programa bude kvalitetan i prilagođen njihovim potrebama.