O projektu: “Kako upravljati ljutnjom u školi”

Često se događa da se i nastavnici i učenici pred agresivnim ponašanjem, komunikacijom i nasiljem osjećaju nemoćnima. Verbalno i drugo nasilje je sve veći problem suvremenog školstva stoga je nastavnicima potrebna dodatna podrška i kompetencije za uspješno rješavanje izazovnih situacija. Učenici koji pokazuju nasilna ponašanja često nemaju znanja ni spoznaja o drugim, odgovarajućim načinima komuniciranja kao ni sposobnosti prepoznati i nositi se s vlastitim intenzivnim emocijama, prije svega – ljutnjom. Ti, često zvani, „problematični“ učenici nose vlastiti teret loše socioekonomske situacije ili loših odnosa u obitelji, trauma itd. te im nedostaje odgovarajućih vještina nenasilne komunikacije. Takvo se stanje dodatno pojačava pred zahtjevima odgojno-obrazovnog sustava te često izlaz nalaze u verbalnom i fizičkom nasilju.

Škola je primarno odgojno-obrazovna ustanova i nema mogućnosti ni kapacitete za dublji individualni terapijski rad s učenicima ili nastavnicima. Osim toga, neke stvari su dio šire društvene strukture i vremena i prostora u kojima živimo te je na dio njih nemoguće utjecati, ali na dio njih je moguće utjecati. To je dio vezan uz komunikaciju i vještine nošenja s izazovnim emocijama i situacijama te je upravo na to ovaj projekt usmjeren. Statistike pokazuju da 90% sukoba nastaje zbog nesporazuma u komunikaciji. Pa tako i sukobi u razredu kako među samim učenicima tako i između učenika i nastavnika. Stoga je osnovni cilj ovog projekta pružiti konkretne tehnike i vještine i pokazati na koje se načine može upravljati ljutnjom i nenasilno komunicirati u školskom okruženju, ali i generalno te time smanjiti vjerojatnost razvijanja nepoželjnih ponašanja djece i mladih.

Osnovne aktivnosti projekta izvest će se u pet osnovnih škola s područja grada Zagreba. Tih pet škola su:

Osnovna škola Ive Andrića; Milovana Kovačevića 18, Zagreb;

Osnovna škola Jabukovac; Jabukovac 30, Zagreb

Osnovna škola Trnjanska; Trnjanska cesta 99, Zagreb

U svakoj od škola partnera održat će se jedna radionica za nastavnike na spomenutu temu.

O radionici za nastavnike:

Ponašanja koja su veliki izazov kada se jave u grupnom kontekstu ili kada se kod jednog učeniko učestalo javljaju, a stvaraju veliki izazov okolini, uglavnom su ponašanja koja su posljedica iskazivanja emocije ljutnje. Neprimjereno ponašanje potaknuto ljutnjom često rezultira daljim sukobima i produbljivanjem nerazumijevanja između nastavnika i učenika stoga će se ovom radionicom dati konkretne smjernice i alati za rad, kao i dublje razumijevanje emocije ljutnje kod djece, ali i kod odraslih. Ljutnja se može javiti kao maska za neku drugu emociju (npr.tugu, strah, usamljenost…) ili se može javiti kao posljedica frustracije, nemoći… Samo javljanje emocije ljutnje nosi određene promjene u tijelu i mislima osobe stoga je jako važno uzeti to u obzir pri reagiranju na tuđu ljutnju i zadovoljiti emocionalnu potrebu. Dodatno, u školskom kontekstu, kada djeca još intenzivno razvijaju svoju samoregulaciju, potrebna im je pomoć odraslih da prepoznaju svoju ljutnju te da pravilno usmjere izražavanje ljutnje. Kako točno se to može činiti i time poboljšati suradnja, odnos, a posljedično i atmosfera u razredu, istražit ćemo na ovoj radionici.

Uz to, održat će se webinar te napisati prateći priručnik koji će biti podijeljen odgojno-obrazovnim djelatnicima.