O projektu: Cilj ovog projekta je nastaviti educirati stručnjake koji rade s darovitom djecom o specifičnostima ove populacije te im pružiti potrebne vještine kako u radu s darovitom djecom mogu koristiti kreativne tehnike za osnaživanje socio-emocionalnog razvoja te tako doprinijeti boljoj prilagodbi darovite djece i izgradnji snažnije slike o sebi. Ovaj cilj se ostvario kroz aktivnosti projekta:  –    pripremu i održavanje nove edukacije “Kreativne tehnike u radu s darovitom djecom”, –    provođenje dvodnevne edukacije “Unutarnji svijet darovite djece” u tri nova vrtića partnera  –    ponovni tisak priručnika “Unutarnji svijet darovite djece” –    superviziju izvoditeljica projekta –    volonterski rad članova udruge –    izvještavanje javnosti –    webinar  –    evaluaciju provedbe projekta  Izravni korisnici aktivnosti ovog projekta su djelatnici sedam vrtića s područja Republike Hrvatske: DV Ivana Brlić-Mažuranić (Slavonski Brod), DV Girice (Cres), DV Katarina Frankopan (Krk), DV Olga Ban (Pazin), DV Rijeka (Rijeka), DV Igra (Koprivnica), DV Vukovar (Vukovar).  Izravni korisnici su I stručnjaci koji su pratili webinare te stručnjaci i roditelji koji su dobili priručnik “Unutarnji svijet darovite djece”. Neizravni korisnici su darovita djeca. Provedbom ovog projekta brojni stručnjaci ali i šira javnost dobili su dodatno razumijevanje kako odgovoriti na posebne odgojno-obrazovne potrebe darovite djece.    Udruga Centar Proventus godinama naglašava ovo područje kao izrazito bitno te izdaje materijale i održava edukacije za roditelje i stručnjake koje su evaluirane kao izuzetno korisne i kvalitetne, stoga provedbom ovog projekta nastavljamo doprinositi ovom važnom području.