Projekt je bio sufinanciran od strane Grada Zagreba i održane su 4 besplatne radionice za studente pomagačkih struka:

  1. Razvoj terapeutskog odnosa: integrativni model transakcijske analize;
  2. Kreativnost u radu s klijentima;
  3. Prilike i neprilike u grupnom radu;
  4. A kako sam ja – radionica o radu na sebi.